Home Business Apa Bener Nek Trading Forex Kui Termasuk Judi?

Apa Bener Nek Trading Forex Kui Termasuk Judi?

by m88
Apa Bener Nek Trading Forex Kui Termasuk Judi?

Akeh wong sing nyimpulna nek trading forex kui pada bae karo judi. Sebenere pengertian judi kui apa? Apa lumrah nek trading forex kui mlebu kategori judi secara telak? Artikel kie nggo mengulas tentang pengertian judi menurut islam lengkap karo penjelasan sing ngedukung. Supaya nyong pada ora angel mbedakna apakah trading forex kui termasuk judi apa ora. Yuh, simak bae ulasane.

Apa Bener Nek Trading Forex Kui Termasuk Judi?

Aturan Tentang judi Nang Agama Islam

Judi nang aturan islam pada umume disebut juga maysir lan qimar sing merupakan “transaksi rong pihak nggo nduweni barang tertentu ato jasa sing menguntungkan salah siji pihak lan ngrugikna pihak liane nggo cara ngaitna transaksi kui karo suatu aksi ato peristiwa.

Nggo ngegolongna suatu permainan kui mlebu judi ato ora, ulama-ulama uwis nyaratna ciri-ciri sebagai berikut:

  • Sing melu permainan ana wong(kumpulan wong) loro ato lewih.
  • Tiap pihak sing melu mempertaruhna harta atau manfaat.
  • Pihak sing menang olih harta atau manfaate sing kalah

Judi nang islam wis jelas dilarang. Tapi kabeh mau tetep bae ana sing beda pendapat tentang olih orane judi, tapi sing jelas judi kui hukume haram nang islam.

Akeh dalil tentang harame nglakukna judi, hadist utawa nang qur’an. Sebab kui, ora halal nggo wong muslim ndadikna judi sebagai alat nggo ngehibur diri lan ngisi waktu senggang. Lan juga, ndadikna permainan judi sebagai alat nggo nggolet duit nang situasi apa bae.

Sakjane nek dinalar, judi kui memang ngrugikna. Sebabe peluang nggo menang secara matematis kui cilik banget. Apamaning nek pemain karo bandar ora ketemu langsung kayadene judi online. Emang bener akeh alasan logis lan ilmiah nang mburine larangan ato anjuran nang islam.

Salah siji kerugian sing bener bener nyata sing judi kui ketagihan. Artine, permainan judi kui bakal ngedorong pihak sing kalah nggo terus ngulangi maning lan maning. Nggo arepan mbok menawa olih nggo nutup kerugian sing sedurunge. Nang sisi liane, pemenang juga bakal tertarik nggo main maning merga pengin nikmati penake ndue duit akeh ora perlu repot-repot banting tulang lan kerja keras.

Terus apa bener nek trading forex kui termasuk judi?

Nek wes maca ulasan nang nduwur miki, jelas nek pandangan islam tentang judi kui koprehensif banget. Tapi balik maing meng pertanyaan sedurunge apa bener nek trading forex kui termasuk judi? Sebagian wong ana sing beranggapan trading forex kui ora mlebu kategori judi, sebab ana alasan-alasan berikut kie.

Trading forex ora cocok karo ciri-ciri judi. Trading forex kui bagian sekang perdagangan ato pertukaran nang pasar mata uang sing skalane internasional. Ora mung sebates bandar karo pemain tok kaya judi. Emang bener trader sing wes berkecimpung nang dunia pasar kie mempertaruhna modal tertentu, tapi kebutuhan modal kui ora adoh beda karo modal bisnis sing umume.

trading forex ora ndu sifat zero sum game, sebab struktur lan hirarki pasar forex kui kompleks banget. Suplai mata uang bisa ditambah ato dikurangi ding pihak bank sentral. Nilaine bisa menguat lan juga bisa melemah gegara inflasi ato faktor fundamental liane. Ora kabeh pelaku pasar kui ngincer keuntungan tunai. Akeh juga pelaku pasar sing ndagangna mata uang nggo memenuhi kebutuhan tertentu kaya pembayaran ekspor-impor, merger, lan akuisisi lintas batas, transfer payment, lan sebagaine.

Kemangan trader ora mung diperoleh sekang kekalahan wong liane. Melainkan sekang data analisa pasar lan pengelolaan modal. Tiap trader forex perlu banget ningkatna pengetahuane, serta njaga objektivitas lan ngendalikna emosi ben bisa sukses. Termasuk ngindari sikap kecanduan trading sing bakal ngerugikna.

You may also like

Leave a Comment